ก่อนหน้านี้ สิ่งที่เราได้มองเห็นด้านหน้า บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านจินตนาการและความต้องการของคนบางคนเป็นความฝันที่อาจจะมีหนทางที่จะเติบโตในความเป็นจริงได้น้อย

"ความเป็นจริงกับความฝันบางความฝัน" ยังมีปัจจัยที่ห่างกันเยอะ ถึงแม้ปัจจัยในตัวจะมีโอกาสเป็นไปได้สูง แต่ปัจจัยแวดล้อมอาจไม่ส่งผลให้ความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้น

สิ่งที่ต้องทวนหลายๆ รอบ คือ เมื่อเราต้องรับภาพจินตนาการจากความฝันนั้นออกมา การประเมินค่าจากประสบการณ์ที่ด้อยกว่าอาจทำให้เราเกาะฝันที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นจินตนาการไปโดยมองไม่เห็นแสงสว่าง

บางครั้งการหวังน้ำบ่อหน้า อาจจะไม่ใช้เส้นทางที่ดี ที่ควรเลือก  ถ้าในปัจจัยที่ส่งเสริมไม่เอื้ออำนวยนัก หรือยังมองไม่เห็นปัจจัยที่เอื้ออำนวย

มีหลายๆ คำพูดหรือบทความ เขียนเอาไว้ และยังบอกไว้ว่า "การที่ไม่มีฝันก็เหมือนชีวิตมันสิ้นหวัง"

บางครั้งฝันก็ช่วยให้เรามีพลัง แต่ฝันบางฝันก็อาจเป็นฝันที่อยู่ได้แต่ในจินตนาการ

หากจะมีฝันที่อยากให้เป็นจริง ฝันทุกฝันนั้นมีโอกาสจะได้รับพิจารณา แต่ฝันทุกฝันอาจจะไม่สามารถถูกทำให้เป็นจริงได้

ทบทวนตัวเอง

posted on 05 Nov 2008 13:12 by sweetsea in Working

ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะก้าวเดินหลงไปในทางที่ตัวเองวางไว้

เข้าเลือกเดินตรงทางที่อยากจะลอง อยากจะผ่า

ปรากฏว่าเดินเข้าไปแล้ว กลับหลง หมุนวนกลับไปกลับมา

ถึงเ วลาที่ต้องทบทวนทางเดินทางกำลังเดินวนอยู่

ต้องแ ก้ปมว่า ทำไมถึงเดินหลงอยู่ในทางที่เลือก

เดินไปเท่าไหร่ ทำไม ไม่ถึงปลายทางสักที

ถึงเ วลาแล้วที่ต้องมองหาสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน

แ ก้ไขสิ่งทีผิดพลาด สร้างสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น

จะทำอย่างไ ร คงต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนใหม่อีกครั้ง

 

ไม่รู้จักตัวเอง

posted on 31 Aug 2008 22:35 by sweetsea

บางครั้งก็งงกับความเป็นตัวตน และความต้องการของตัวเอง

บางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้ว ในความคิดของตัวเองต้องการอะไร

บางครั้งก็สับสนจนทำให้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไร

บางครั้งก็เชื่องช้ากับการที่จะพิจารณาลงมือทำอะไรบางอย่าง

บางครั้งก็ขาดแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่าง

บางครั้งก็มัวแต่หลงทางทำให้ทำอะไรไม่ได้ดั่งตั้งใจ

และบางครั้งก็คิดว่าเราคงยังรู้จักตัวเองไม่ดีพอ

 

เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน มีหลากหลายรสชาติชีวิต

เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน มีสีสันมากมายผสมกันไปเกินกว่าจะบุคคลอื่นจะมองเห็น

เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน เกิดจากเรื่องราวภูมิหลังที่ฝังแน่นในใจ

เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน ถูกแสดงออกมาจากความต้องการภายใน

 

ดังนั้น เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน คนนอกอาจจะมองแล้วไม่เข้าใจ

ดังนั้น เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน ยากเกินกว่าจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

ดังนั้น เรื่องบางเรื่อง ของคนบางคน บางครั้งแค่รับรู้ และปล่อยผ่านก็คงเพียงพอ

วันนี้เรียนรู้อะไร

posted on 14 May 2008 23:09 by sweetsea in Working

เรื่องงาน ทำงานทุกวัน เช้า ยัน ค่ำ จนบางทีก็ดึก

กลับมามองตัวเอง บางทีก็เห็นว่า

ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเอง

ทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ

ทำในสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีกำลังใจ และเพิ่มพลังงานให้กับจิตใจตัวเอง

เรียนรู้ อารมณ์และความรู้สึกนี้ เขียนเป็นบันทึก จดจำไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ปรับตัวเองให้สมดุลมากขึ้น