great

เพียงแค่มองผิวเผิน ก็ยังไม่อาจจะรู้ได้ว่า คน คนหนึ่ง ที่ได้รู้จักกับเราเขาจะเป็นอย่างไร

มองแค่ครั้งแรก ยังไม่อาจรับรู้ได้หรอกว่า คน คนนั้น ข้างใน ลึก ๆ แล้ว เค้ามีจิตใจอย่างไร

คนเราบางคน อาจจะแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็น ออกมาให้เราเห็น

แต่คนบางคน อาจจะเก็บซ้อนสิ่งที่เขาเป็น ไว้

แต่การเก็บซ้อนไว้ ก็อาจจะไม่ผิดอะไร หากมันเป็นสิ่งที่ไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่น

แล้วเมื่อไหร่ และจะรู้ตัวตนที่แท้จริงได้อย่างไร

หากต้องการรู้จักใครสักคนอย่างแท้จริง ก็ต้องใช้เวลา ในการพิสูจน์

การที่ใครสักคนจะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา บางครั้งอาจจะเห็นได้ทันที

แต่บางครั้ง ไม่อาจจะรู้ได้ ณ ทันที

สิ่งที่คน คนนั้นเป็น อาจจะพิสูจน์ได้ก็ต้องอาศัยเหตุการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อ อำนวย

เปรียบเช่น เพื่อน ที่รู้จัก หากเป็นเพียงเพื่อนร่วมชั้น เราจะรู้จักเขาได้เพียง ระดับหนึ่ง

แต่เมื่อเราทำงานด้วยแล้วนั้น เราจะรู้จักเขามากขึ้น ในอีกระดับหนึ่ง

การจะรู้จัก ใคร สักคน อย่างแท้จริง ต้องอาศัยเวลา ในการเรียนรู้