idea

ก่อนหน้านี้ สิ่งที่เราได้มองเห็นด้านหน้า บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านจินตนาการและความต้องการของคนบางคนเป็นความฝันที่อาจจะมีหนทางที่จะเติบโตในความเป็นจริงได้น้อย

"ความเป็นจริงกับความฝันบางความฝัน" ยังมีปัจจัยที่ห่างกันเยอะ ถึงแม้ปัจจัยในตัวจะมีโอกาสเป็นไปได้สูง แต่ปัจจัยแวดล้อมอาจไม่ส่งผลให้ความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้น

สิ่งที่ต้องทวนหลายๆ รอบ คือ เมื่อเราต้องรับภาพจินตนาการจากความฝันนั้นออกมา การประเมินค่าจากประสบการณ์ที่ด้อยกว่าอาจทำให้เราเกาะฝันที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นจินตนาการไปโดยมองไม่เห็นแสงสว่าง

บางครั้งการหวังน้ำบ่อหน้า อาจจะไม่ใช้เส้นทางที่ดี ที่ควรเลือก  ถ้าในปัจจัยที่ส่งเสริมไม่เอื้ออำนวยนัก หรือยังมองไม่เห็นปัจจัยที่เอื้ออำนวย

มีหลายๆ คำพูดหรือบทความ เขียนเอาไว้ และยังบอกไว้ว่า "การที่ไม่มีฝันก็เหมือนชีวิตมันสิ้นหวัง"

บางครั้งฝันก็ช่วยให้เรามีพลัง แต่ฝันบางฝันก็อาจเป็นฝันที่อยู่ได้แต่ในจินตนาการ

หากจะมีฝันที่อยากให้เป็นจริง ฝันทุกฝันนั้นมีโอกาสจะได้รับพิจารณา แต่ฝันทุกฝันอาจจะไม่สามารถถูกทำให้เป็นจริงได้

ไม่รู้จักตัวเอง

posted on 31 Aug 2008 22:35 by sweetsea

บางครั้งก็งงกับความเป็นตัวตน และความต้องการของตัวเอง

บางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้ว ในความคิดของตัวเองต้องการอะไร

บางครั้งก็สับสนจนทำให้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไร

บางครั้งก็เชื่องช้ากับการที่จะพิจารณาลงมือทำอะไรบางอย่าง

บางครั้งก็ขาดแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่าง

บางครั้งก็มัวแต่หลงทางทำให้ทำอะไรไม่ได้ดั่งตั้งใจ

และบางครั้งก็คิดว่าเราคงยังรู้จักตัวเองไม่ดีพอ

 

วันนี้เรียนรู้อะไร

posted on 14 May 2008 23:09 by sweetsea in Working

เรื่องงาน ทำงานทุกวัน เช้า ยัน ค่ำ จนบางทีก็ดึก

กลับมามองตัวเอง บางทีก็เห็นว่า

ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเอง

ทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ

ทำในสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีกำลังใจ และเพิ่มพลังงานให้กับจิตใจตัวเอง

เรียนรู้ อารมณ์และความรู้สึกนี้ เขียนเป็นบันทึก จดจำไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ปรับตัวเองให้สมดุลมากขึ้น

 

ตัวเองลอยๆ

posted on 06 Mar 2008 16:30 by sweetsea in Idea4You

วันนี้ เป็นอะไรกับอารมณ์และความมั่นคงของจิตใจก็ไม่รู้

กำลังเรียนรู้ความรู้สึกบางอย่างข้างในใจ

บางครั้งความรู้สึกเหมือนด้านชา ความรู้สึกเหมือนไม่อยากรับรู้อะไร

ความรู้สึกเหมือนความคิด ความรู้สึกของตัวเอง ถูกกระชากออกไป

กำลังหาเหตุผล กำลังหาอะไรบางอย่าง มาตอบสิ่งที่คิดอยู่

รู้สึกเหมือนตัวเองลอยๆ ไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาดี หรืออยู่กับที่ ดีกว่าก้าวเดิน

เดินไป รับรู้ว่าเดิน แต่เหมือนเป้าหมายยังหาไม่เจอ

เรียนรู้ post นี้เขียนเพื่อเรียนรู้

ฉันขอเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลง

posted on 21 Sep 2006 17:43 by sweetsea in Idea4You

การเปลี่ยนแปลง มักจะเกิดขึ้นตลอดเวลา

เพียงแต่ การเปลี่ยนแปลง มีระดับที่แตกต่างกันไป

การเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบกับตัวเรา มากแค่ไหน

จะเป็นอย่างไร ก็คงจะต้องยอมรับมันต่อไป

เดินไปข้างหน้า คู่กับการเปลี่ยนแปลง