mgt

มหาวิทยาลัย ของฉัน

posted on 22 Sep 2005 09:15 by sweetsea in Relax

ถึงแม้จะกลับมาจาก หาดใหญ่ มาได้หลายวันแล้ว
สิ่งที่ยังคิดถึงตลอดเวลา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่
สถานที่ได้ศึกษามาตลอด 4 ปี และเมืองหาดใหญ่ ที่ผูกพันธ์
กลับไปรับปริญญา คราวนี้ได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ อีกครั้ง

ได้เจอเพื่อน ๆ ที่เคยเรียนมาด้วยกัน ได้เจออาจารย์ที่เคยสอนเรา
บรรยากาศในมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ยังคงกลิ่นไอ เก่า ๆ ที่เคยสัมผัส

อ่างน้ำ ที่เคยไปวิ่ง ไปออกกำลังกายทุกวัน
คณะวิทยาการจัดการ ที่เคยไปเรียนทุกวัน
โรงช้าง (โรงอาหาร) ที่ไปกินข้าวอยู่เกือบทุกวัน
ถนน หน้าลานพระบิดา ที่เคยขับรถผ่านทุกวัน
ตึกกิจกรรม ที่เป็นสถานที่ตั้งชมรมวิเทศสัมพันธ์ ของเรา
ตลาดนัดเกษตร ที่ต้องไปซื้อของกินทุกเย็น วันจันทร์ พุธ ศุกร์

ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ สงขลานครินทร์ ไปอ่านได้ที่ blog ของเป๊บซี่

ท้ายสุด ของนำพระราชโชวาท ของพระบิดา มาฝากคะ

พระราชโชวาทในสมเด็จพระบรมราชนก ( พระบิดา แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ขอขอบคุณคุณพี่ Fridayที่ได้แสดงความยินดีให้ปราง และจัดเพลงให้ตามที่ขอไว้ค่ะ......^o^