rain

ก่อนฝนจะตก

posted on 27 Feb 2006 13:29 by sweetsea in Idea4You

ในช่วงบ่าย วันหนึ่ง ฉันนั่งพักใจอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
ลมพัดแรง ต้นไม้ประทะ กับลม ทำให้ต้นไม้ ไหวไปมา
ฉันนั่งมองท้องฟ้า เพื่อหาสาเหตุ ทำไม.....ลมพัดมา พร้อมกับกลุ่มเมฆสีเทาก้อนโต
ฉันนั่งมองท้องฟ้าต่อไป ในใจฉันกำลังคิดอะไรบ้างอย่าง

ด้วยบรรยากาศ และความรู้สึก มันกำลังบอกฉันว่า ฝนน่าจะตกลงมา
แต่ทำไม ยังมีแดดส่องลงมาจากท้องฟ้า
มันก็ยังไม่แน่นอน ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วฉันต้องทำยังงัยล่ะ ถ้าฝนตกลงมาจริง ๆ ต้นไม้ใหญ่ จะป้องกันฉันจากฝนได้มั้ย
ฉันต้องหาร่ม หรือ ฉันต้องหาที่หลบฝน หรือ ฉันจะทำอะไรดี

ปัญหาของฉัน คือ ฝนกำลังจะตก
การแก้ปัญหา คือ มีทางแก้ปัญหาหลายทางที่ฉันคิดได้ ก่อนที่ฝนจะตกลงมา
และฉันก็เลือกทางแก้ปัญหาได้ จากคำตอบหลาย ๆ ข้อ จากความคิดของฉัน

ฉันเลือกคำตอบโดยการคิดถึงอนาคต ฉันเลือกคำตอบจากเป้าหมายต่อไป
หลังจากที่ฉันนั่งพักใจอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ฉันจะไปทำอะไรต่อไป ฉันรู้อยู่แก่ใจ
ฉันจะเลือกคำตอบที่ส่งผลให้ฉันไปถึงเป้าหมายนั้น

ฉันโชคดี ที่ฝนส่งสายลมและก้อนเมฆ มาบอกให้ฉันรู้ว่าฝนกำลังจะตก
ฉันจึงมีเวลาคิด ว่า เมื่อฝนตก ฉันจะทำอย่างไร

แต่หากเมื่อไหร่ ที่ฝนไม่ส่งสัญญาณมาบอก ว่า ฝนกำลังจะตก ล่ะ
ฉันคงต้องหาทางแก้เฉพาะหน้าได้ นั้นคือสิ่งที่ฉันหวัง

ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะคิดหาคำตอบที่ดีที่สุด
ถ้าฉันไม่มีเวลา ฉันจะใช้เวลาที่มีอยู่น้อยที่สุด หาคำตอบที่ดีที่สุดในเวลานั้น